FIBRODAH UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM

Asbestivaba Ukraina Fibrodah (vana nimega Ecodach) eterniit on kiudtsement laineplaat. Tootja annab materjalile kuni 10-aastase garantii, värvigarantii puudub. Plaadi mõõdud on 1750 x 1130 mm.

ECODACH UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM
ECODACH UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM

FIBRODAH (vana nimega ECODACH UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM SARIKAD JA ROOVITUS
Asbesti ja asbestivabade laineliste plaatidega katus paigaldatakse puidust roovitusele (LVL), mille sektsioon on 50 × 50 mm katusele kaldenurgaga CX40/150 mitte vähem kui 25%, CE51/177 puhul mitte vähem kui 20%.

Sarikate vaheline kaugus ei tohi olla väiksem kui 750 mm, LVL paigaldatud vahemaaga L=500–750 mm.

FIBRODAH (vana nimega ECODACH) UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM PLAATIDE PAIGALDAMINE
Plaatide simsi osad on ümbritsetud tugevate kuni 500 mm alustega, alus neelu all – kaks plaati 50 × 250 mm, mis on paigutatud nurga all, harja alus tehakse 60 × 120 mm ristlatist ja harjaplaat 50 × 150 mm, mis on paigaldatud tihedalt vastu sarikaid.

Plaadid tuleb asetada horisontaalsetesse ridadesse ülespoole (räästast kuni harjani). Põikisuunas võivad olla ainult lainelise (märgistatud) osa juures.

Iga ülalmainitud rida tuleb asetada alumise rea kaldele 120–200 mm olenevalt kaldenurgast.

Kui paigaldades moodustub lisaridasid (ja ülekandega ridade puhul), soovitame märkida kriidijoonega ülekande suurus (kui arvestada teise tahvli äärest ühe plaadi reas või kolmandast tahvlist – kahesuunalises plaadi reas harja suunas), kõrvalekalle plaatide rea alumisest servast ei tohi ületada ±4 mm.

Laineliste plaatide ladumise suund tuleb võtta tööjoonise põhjal, võttes arvesse valitsevat tuule suunda ehituspiirkonnas ja paigaldades plaatide kattuvad pikiservad allatuule küljele.

FIBRODAH UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM NURKADE LÕIKAMINE
Tavalised plaadid tuleb lõigata diagonaalselt; vastasnurkadel, räästa, harja ja ääreplaatidel peab olema lõigatud nurk.

Nurkade lõikamine peab toimuma mehhaniseeritud viisil. Lõigatud nurkade vaheline kaugus peab olema 8–10 mm.

FIBRODAH UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM AUKUDE PUURIMINE
Kinnitusdetailide (naelad või kruvid) paigaldamiseks puuritakse augud, mille läbimõõt on 2−3 mm suurem kui kinnitusvarraste läbimõõt.

Aukude sisse löömine on keelatud! Ilma puurimiseta naelte löömine plaatidesse vähendab nende mehaanilist tugevust rohkem kui poole võrra!

FIBRODAH UKRAINA ETERNIIT – 1750X1130MM PLAATIDE KINNITAMINE
Plaat kinnitatakse sõrestiku külge pehmete padjakestega kinnituselementidega ning plaadi ja poltide kinnituselementide vahele jääv vahe tuleb hoida 3–4 mm. Kinnituselementide vaheline kaugus ei tohi olla plaatide servadest väiksem kui 60 mm.

Kinnituselement paigaldatakse 6-lainelise plaadi teisele ja viiendale lainele ning 8-lainelise plaadi puhul teisele ja seitsmendale lainele servast, mis käib harja- ja räästa plaadi ridade ning eesmise osa servade kohta ja tavalistel plaatidel teisele lainele.

Osade paigaldus esifassaadi väljaulatuvatel osadel ja neelul tuleb teha samal ajal. Tavalised plaadid tuleb paigaldada ülekandega, et vältida vee sissetungimist. Harjade ja äärte osad tuleb paigaldada pärast katuse põhialade katmist. Lihtsad äärekatted tuleb kinnitada kahe kinnituselemendiga igale osale. Harjaosade paigaldamise suund peab olema plaatide paigaldamise suunaga samasugune.

Harja osad tuleb kinnitada laineosaga harjaplaatide rea laineosaga ja ümaral osal peavad need olema kinnitatud harjalauale kahes kohas.