Tihendusnöör – Kasutatakse alla 13° kalde korral ning kaheosalise harjakate puhul.