Kõik mida vajate katuse vahetuseks saate Merbest OÜ-st

Merbest OÜ pakub Teile kvaliteetseid katusematerjale, mis õigustavad ennast meie kliimas. Pakume eterniitkatusele kõiki vajaminevaid lisatarvikuid – harjaplekid, viiluplekid (otsaplekid), harjakivid, harjakivi otsaplaadiga, s-servakatted (tuulelaud), harjatihendid, tihenduslint läbiviikudele ja korstende tihendamiseks, aluskatted, vihmaveesüsteemid, rennid, allatulekud, põlved, katuse turvatooted, katuseredel, katuse käigutee, katuse lumetõke, piksekaitsmed, päikesepaneelid jne

Eterniidi hinnapäring -MERBEST OÜ
Eterniidi hinnapäring – MERBEST OÜ. E-maili kasutame ainult sellel otstarbel, et Teile pakkumine saata.